Pilates na spravama

Pilates Machine Work i pilates na spravama u grupi

Vježba se provode na pilates spravama sa jednom, dvije ili tri osobe ili u grupi do četiri osobe.

Na satu se koristi reformer, cadillac, stability chair, arc barrel.

Ovaj trening pogodan je za one koji žele u kratkom vremenu povećati snagu, gipkost i izdržljivost tijela, korigirati mišićni disbalans ako postoji, te na taj način pomoći u otklanjanju različitih nepravilnosti u držanju.

Povratak na Pilates metodu