Mario Blažević

Mario Blažević, Peter Hess® zvukoterapeut
Mario Blažević, Peter Hess® zvukoterapeut

Peter Hess® zvukoterapeut
Voditelj ZEN SOUND programa u Sankalpa Centru

Više na ZEN SOUND web stranicama

Biografija

Putovanje gospodina Blaževića ka zvukoterapiji počinje još u mladim danima. Od rane dobi postavljao je interesantna pitanja o vlastitom postojanju, smislu istog i postulatima realnosti koje su ga okruživali. Osjećao je da naše postojanje na ovom planetu nije samo egzistencijalne prirode već dijela cjeline koja ima koherentno usmjerenje i svrhu usprkos onoga što je vidio u ponašanju drugih oko sebe i same okoline.

Svoj život počinje s teškim oblikom poremećaja u govoru – mucanje, nakon desetljeća nošenja s tim poremećajem i nakon raznoraznih terapija preporučili su mu joga vježbe disanja, no nije ni slutio gdje će ga to vježbanje odvesti. Tkao mlad, u svojoj trinaestoj (13.) godini upoznaje se sa sustavom Joga u svakodnevnom životu autora Paramhansa Svami Mahešvaranande i počinje svoje životno osluškivanje i preispitivanje.

Dok završava srednju tehničku školu pokazuje izniman afinitet za kompjutersko programiranje. Štoviše, fascinirala ga je objektna paradigma, obrasci objektnoga programiranja i razmjene informacija. Neminovno, kao što je u njegovoj prirodi, počeo je intuitivno osjećati korelaciju između objektne paradigme i funkcioniranja psihe, ukratko počeo je naslućivati da su naš um, svijest i podsvijest, vrlo slični programima koje je programirao. Kako bi zadovoljio tu potrebu za razumijevanjem usmjerio je svoje slobodno vrijeme ka usavršavanju psihoanalitičkih sposobnosti kroz Neuro Lingvističko Programiranje i Transakcijsku Analizu nadahnut radom Gustava Karla Junga nastavio je svoj život kompjuterskog projektanta i menadžera.

Iako naizgled, posao menadžera i kompjuterskog projektanta koliko god uspješan i lukrativan, nije bio bez svojih posljedica koje stres i ne imanje dovoljno vremena za oporavak i odmor akumulativno donose. U svojim kasnim dvadesetima doživljava krah. Prekrasna je ljetna subota u popodnevnim satima na očigled ničim izazvanim pada na koljena i ostaje bez daha, osjet na lijevoj stani odumire, gdje u taj čas njegova vjerna prijateljica Alibija, mješanka labradora i retrivera, svojim tijelom podilazi ispod njega i podiže ga. Pomaže mu da dođe do bežičnog telefona na krevetu i nazove hitnu pomoć. U tom trenutku počinje konačno da shvaća sve one puste tekstove koji su govorili o slušanju svog tijela, koji su svojim paragrafima indicirali na uzimanje vremena za sebe, biti u trenutku i prisutan, kao i ono najvažnije, osvještava što njegova životna misija nije.

Nakon kraćeg oporavka od napada panike, odlučuje završiti jedan dio svog života dajući otkaz i okreće se ka sebi i detaljnijem istraživanju psiho-dinamike i psihoanalize. Na tom putovanju nailazi na terapiju zvukom koja kada ju je prvi put iskusio, kroz zvučnu kupku, ispunjava njegovu potrebu za danjim usavršavanjem u psihoterapijskim disciplinama i okreće se ka proučavanju zvuka i utjecaja na ljudsko tijelo i um. Uz preporuku svoje dobre kolegice upoznaje se s Peter Hess metodom i danje se usavršava u zvukoterapiji.

Paralelno, životno putovanje ga je odvelo u London, Englesku gdje kao certificirani zvukoterapeut počinje raditi na alternativnom odjelu u renomiranoj bolnici St. John’s Hspice gdje usavršava svoju specijalizaciju oporavak pacijenata nakon kemoterapije i oporavak pacijenata nakon moždanog udara. Također, otvara i svoju privatnu praksu ZEN SOUND u prosincu 2013., koja ga otvara novom spektru klijenata gdje usavršava multikulturalnost. Uslijed proučavanja utjecaja zvuka na naš mozak i razmjene iskustva s područnim neuropsihijatrima i neurolozima, područje koje ga je najviše zaintrigiralo bilo je neurologija i plastičnost mozga; bio je nadasve oduševljen kada je postavio hipotezu da se neuronske veze lakše reprogramiraju uz vanjski stimulans zvuka, a krajnje oduševljenje je bilo kada je kroz metodično ispitivanje potvrdio kako upravo specifični frekvencijski spektar Peter Hess terapeutskih zvučnih zdjela imaju na frekvencijski spektar mozga. Uz svoje poznavanje objektne paradigme kojima je već ovladao razotkrio je novi model programiranja ljudskog ponašanja, koji nije predefiniran niti uvjetovan već se samo-poravnava i samo-ispravlja, prekrasna obilježja inteligencije zvuka koje su zdjele demonstrirale u radu s pacijentima koji su se oporavljali nakon moždanog udara.

U svom danjem radu kao zvukoterapeut razvija jedinstvene model grupnog i individualnog rada, a životno putovanje mu mijenja putanju i nakon pet godina rada u Engleskoj polagano počinje premještati polazišnu točku u svoj rodni kaj gdje je bliži svojoj vjernoj prijateljici Alibiji.

Svoje iskustvo informatičkog projektanta i menadžera integrira u svoj daljnji rad gdje kroz radionice podučava svoje polaznike o inspirativnom i kreativnom modelu življenja a kroz individualni rad fokusira se na osvještavanje tijela i disanja koje naziva primarnim strategijama življenja, a koje su prije svega nadahnute osobnim iskustvom, uvidima i praksom.

Kredo gospodina Blaževića je “Budi promjena koju želiš vidjeti” – M. Gandhi i to mu je sada više nego ikada moralna vertikala i nit vodilja. Svoj životni poziv živi smiono i predano, nadasve nadahnut svakim klijentom i pacijentom koji prođe kroz njegovu ordinaciju jer ta spoznaja počiva na uvjerenju iz još ranog djetinjstva koje je, svi smo mi povezani, dobro se dobrim vraća i dio smo funkcionalne cjeline gdje tek kad individua počinje sebe doživljavati kao dio te veće sredine tada smisao i svrha počinju dobivati nove dimenzije a naše biće nas zauzvrat nagrađuje radošću i mirom.

Telefon: +385 (0)91 927 0005
Email: info@zensound.co.uk
Web: www.zensound.co.uk
Facebook: Facebook.com/Niranjan.Mario.Blazevic

Comments are closed.