Cijene

Članarine za grupne treninge / tretmane

Pilates
100 Eura / mj.
Pilates na spravama
2x tjedno
100 €
Pilates
60 Eura / mj.
Pilates na strunjačama
2x tjedno
60 €

Članarine za individualne treninge / tretmane

Egoscue
120 Eura
Egoscue terapija
120 €